top of page
AMDANOM NI

 

Sefydlwyd yn ôl yn 1889, busnes teuluol ac annibynnol yw W. O. & M. Williams. Ar hyn o bryd mae'r busnes yn cael ei redeg gan Gwenan - y bedwaredd genhedlaeth o ymgymewyr o fewn y teulu. 

Rydym yma i'ch cynorthwyo 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos ynglŷn â phob agwedd o'r angladd mewn dull proffesiynol. Rydym yn deall nad yw unrhyw ddau angladd yr un peth, ac yn cymryd gofal wrth sicrhau fod dymuniadau y diweddar yn cael eu cyflawni.

ABOUT US

 

Founded back in 1889, W. O. & M. Williams are a family run and independant business. Currently run by Gwenan - the fourth generation funeral director within the family.

We are here to assist you 24 hours a day, 7 days a week regarding all aspects of the funeral in a professional manner. We understand that no two funerals are the same, and take great care in ensuring your loved one's final wishes are fulfilled.

 

 

CYSYLLTIAD AR FRYS

 

01248 430312​​

 

IMMEDIATE ASSISTANCE

 

bottom of page